ไม่มีหมวดหมู่ » EP3.6 ธนาคารแจ้งผลการกู้

EP3.6 ธนาคารแจ้งผลการกู้

4 มกราคม 2019
813   0

วันนี้ธนาคารโทรมาแจ้ง ผลการกู้คะว่าผ่านแล้ว 24/12/2561 ได้ยอดกู้ที่ราคา 538,000฿ ยื่นไป 540,000฿ ออกเองเพิ่มอีก2,000฿ ใช้สลิปเงินเดือนกู้อะไรก็ง่ายไปหมด

เนื่องจากอีกไม่กี่วันจะติดวันหยุดปีใหม่ ธนาคารเลยแจ้งให้รีบโอน ถ้าโอนหลังปีใหม่จะไม่ได้ดอกเบี้ยโปรงานมหกรรมการเงิน แต่แฟนก็หยุดงานไปโอนที่กรมที่ดินไม่ได้ ปุ๋ยเลยต้องให้มอบอำนาจแล้วไปทำเอง

ธนาคารให้เตรียมเอกสาร เพิ่มเติมกรณีเจ้าของไม่ได้ไป

1.เอกสารมอบอำนาจยื่นที่กรมที่ดิน

– หนังสือมอบอำนาจ(ห้องชุด) ต้องใช้แบบฟอร์มของกรมที่ดินเท่านั้น สามารถดาวโหลดได้ในเนต หรือ ไปขอที่ประชาสัมพันธ์กรมที่ดิน 1ชุด

– สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด พร้อมเซ็นสัญญา

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด พร้อมเซ็นสัญญา

2.เอกสารมอบอำนาจยื่นที่สำนักงานบังคับคดีพื้นที่แพ่ง5

– หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป สามารถดาวโหลดได้ในเนต หรือ ไปขอที่สำนักงานบังคับคดี

– สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด พร้อมเซ็นสัญญา

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด พร้อมเซ็นสัญญา

รายละเอียดการกู้

สินเชื่อเคหะ กรมบังคับคดี เพื่อซื้อห้องชุด วงเงิน 538,000.- บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี (360 งวด) งวดละ 3,600.- บาท

*****อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่นมหกรรมทางการเงิน

            เดือนที่ 1 – 6 เท่ากับ ร้อยละ 1 ต่อปี

            เดือนที่ 7 – 12 เท่ากับ ร้อยละ MRR – 3.50 ต่อปี

            ปีที่ 2 – 3 เท่ากับ MRR – 2.5 ต่อปี

            หลังจากนั้น MRR – 1.00 ต่อปี (***MRR เท่ากับ 7.00 ต่อปี)

เฉลี่ย 3ปี =3.75% (แบบไม่ทำประกัน)

จดจำนองภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่าย

ค่าบริการสินเชื่อ                           1,000.- บาท

นิติกรรมสัญญา                            1,000.-  บาท

      3. ประกันอัคคีภัย ประมาณ                2,071.52- บาท

      4. อากร/เช็ค                                            40.- บาท
รวมเงินที่จ่ายไป 4,111.51 ฿ ที่ต้องไปจ่ายให้ที่ธนาคาร

ค่าใช้จ่ายที่ดิน

      ****ค่าจดจำนองร้อยละ 1 ของมูลจำนอง (538,000.-)

นัดจดจำนองวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ที่ดินสาขาพระโขนง

***ต้องไปไถ่ถอนหลักประกันที่กรมบังคับคดีก่อน เพื่อรับโฉนดไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน สาขาพระโขนง

*****ต้องทำมอบอำนาจ 2 ชุด 

มอบอำนาจเพื่อไถ่ถอนโฉนดจากกรมบังคับคดี

มอบอำนาจจดจำนองแทน ที่สำนักงานที่ดิน(ตามรูปแบบของที่ดิน)

พรุ่งนี้ต้องไปที่สำนักงานบังคับคดีพื้นที่แพ่ง5ก่อนคะ เพื่อเอาเช็คไปจ่ายให้กรมบังคับคดี เพื่อไถ่ถอนโฉนด จากนั้น ก็เอาโฉนดจากกรมบังคับคดี ไปที่กรมที่ดินเพื่อทำการจดจำนอง

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าอีกทีว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ