ไม่มีหมวดหมู่ » EP3.3 ทำเรื่องยื่นกู้ธนาคาร

EP3.3 ทำเรื่องยื่นกู้ธนาคาร

15 พฤศจิกายน 2018
849   0

ตอนนี้ถึงเวลายื่นกู้แล้วคะ เนื่องจากแฟนปุ๋ยทำงานกลางวันกว่าจะเลิกก็6โมงแล้ว ทำให้ไปขอกู้ธนาคารที่เปิดเวลาทำการปกติไม่สะดวก เลยจำเป็นต้องขอกู้ในธนาคารในห้างแทนซึ่งปิดช้ากว่าหน่อย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีผลทำให้ผลการกู้ช้ากว่าไหมต้องลองดูคะ

วันแรกก็ไปทำการขอรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้ นี่คือเอกสารที่ธนาคารให้นำมายื่นกู้คะ

1.สำเนาบัตรประชาชน 4ชุด พร้อมเซ็นสำเนา

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า 1ชุด พร้อมเซ็นสำเนา

3.หนังสือรับรองเงินเดือน 1ชุด

4.สลิปเงินเดือน 6เดือนย้อนหลัง 1ชุดพร้อมเซ็นสำเนา

5.สเตทเม้นย้อนหลัง 6เดือน 1ชุดพร้อมเซ็นสำเนา

6.สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้จากกรมบังคับคดี 1ชุดพร้อมเซ็นสำเนา

7.สำเนาสัญญาซื้อขายจากกรมบังคับคดี 1ชุด พร้อมเซ็นสำเนา

8.สำเนาโฉนด 1ชุด พร้อมเซ็นสำเนา

แต่ของปุ๋ยดันลืมถ่ายสำเนาสัญญาซื้อขายมาธนาคารเลยอนุโลมให้ใช้รูปที่ถ่ายสัญญาซื้อขายปริ้นแทน

สำเนาโฉนดปุ๋ยไม่ได้ขอมาสุดท้ายเลยต้องไปขอสำเนาโฉนดที่เขตพื้นที่ๆดูแลเพื่อนำมายื่นให้ธนาคารไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถอนุมัติได้ เรื่องนี้สำคัญมากกกกเลยคะ

****เอกสารที่ขอแล้วแต่บุคคลนะคะอาจมีขอมากกว่านี้

เอกสารทุกอย่างใช้เวลากว่าจะเสร็จคือ3-4วันเพราะต้องรอใบรับรองเงินเดือน ถ้าเอกสารไม่ครบเค้าก็จะไม่ออกใบยืนยันการกู้เพื่อเอาไปยื่นขอขยายระยะเวลาการชำระเงินการซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีได้คะ

ปกติแล้วภายใน15วันเราต้องนำเงินไปจ่ายกรมบังคับคดี แต่เนื่องจากปุ๋ยไม่ได้จ่ายเงินสดทำการกู้เลยต้องทำการขอขยายระยะเวลาไปอีก

การขอขยายระยะเวลา ขยายได้90วันรวม15วันแรกเป็น 105วันคะ

นี่เป็นดอกเบี้ยที่ปุ๋ยได้คะ

ปุ๋ยเลือกเป็นแบบแรกไม่ทำประกันชีวิต ดอกเบี้ย เฉลี่ย3ปีแรกจะอยู่ที่ 3.75% กะจะปิดภายใน5ปีคะหรืออาจเร็วกว่านั้น เพราะต้องรีบปิดคอนโดห้องที่2อีกห้องให้จบก่อน จะได้กระแสเงินสดล้วนๆจากห้องที่1และ2มาช่วยผ่อนห้องที่3นี้ นี่คือแผนของปุ๋ย แผนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ