คอนโดให้เช่าห้องที่2 » EP2.3 นัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย

EP2.3 นัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย

11 มีนาคม 2016
756   0

หลังจากคำนวน ทุกอย่าง และยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้แล้ว ปุ๋ยก็ตัดสินใจ โทรไปนัดทำสัญญาจะซื้อจะขายคะ

เอกสารที่ต้องเตรียมให้ผู้ขายคือ บัตรประชาชนคะ 

จากนั้นวันนัดทำสัญญา ผู้ขายก็จะมีเอกสาร

1.สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด มา2ฉบับ มาให้ผู้ซื้อเซ็น และผู้ขายเซ็น พร้อมให้พยานเซ็นด้วย โดย เอกสารชุดหนึ่ง เก็บไว้ที่ผู้ขาย อีกชุดเก็บไว้ที่ผู้ซื้อ

2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย พร้อมเซ็นชื่อและสำเนาถูกต้อง

3.สำเนาโฉนดที่ดิน
สิ่งที่ตรวจเช็คเวลาได้รับโฉนดคือ ดูว่าไม่ติดจำนอง ชื่อที่อยู่ตรง 

สำหรับคอนโดห้องนี้ที่ปุ๋ยจะซื้อ มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร่วมกัน2คน เพราะฉะนั้นเวลาทำสัญญาจะซื้อจะขาย ต้องมีลายเซ็นเจ้าของทั้ง2คนคะ

ดูจากโฉนดแล้ว คอนโดห้องนี้เพิ่งโอนเมื่อปีที่แล้ว ทำให้เสีย ภาษีเยอะ ผู้ขายจึงยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

พอเราได้เอกสารทั้งหมดทีนี้ก็ถึงเวลาหาเงินมาซื้อคอนโดห้องนี้แล้วคะ

พบกันต่อบทความหน้าคะ